Giới thiệu đối tác

Bằng việc xây dựng mối quan hệ vững chắc với các đối tác hàng đầu trên thế giới, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các ưu đãi đặc biệt, những cải tiến đột phá và trải nghiệm người dùng tốt nhất. Những sản phẩm của chúng tôi ít tập trung vào những gì mà chúng có thể làm được cho bạn và lại quan trọng vào việc bạn có thể làm những gì với chúng. Đơn giản chỉ là một cách khác để đặt bạn lên vị trí ưu tiên…

Nguyên liệu sản xuất, áp dụng nguyên tắc kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, hầu hết nguyên liệu sản xuất sơn được  nhập khẩu từ những tập đoàn hóa chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex (Australia)…

add-8 add-7 add-6 add-5 add-3 add-2 add-1Các đối tác